Vertrouwenspersoon voor jeugdigen en (pleeg-)ouders/verzorgers

 

Ieder kind of jongere of elke (pleeg)ouder of verzorger mag gebruik maken van
de onafhankelijke vertrouwenspersoon.
Heb je vragen of ben je ontevreden, dan kun je contact opnemen met:

De vertrouwenspersoon van het AKJ (Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg)

 

Telefoon: 088-555 1000 (op werkdagen tussen 9:00-17:00 uur)
Email: info@akj.nl
Chat: op www.akj.nl (chat open: op ma-do van 16:00-20:00 uur / vr van 15:00-17:00 uur)

Bij de vertrouwenspersoon kun je met je verhaal terecht.
Bij een vertrouwenspersoon kun je geen formele klacht indienen, daarvoor is een onafhankelijke klachtencommissie, kijk hiervoor in de klachtenprocedure.
Hij of zij kan je wel helpen om het gesprek aan te gaan als je dit wilt of met het formuleren van een klacht.