Voor jong en oud

Heb je het idee dat je kind niet goed in zijn vel zit? Merk je dat er zaken zijn waar hij of zij last van heeft, maar weet je niet hoe je kunt helpen?
Of loop je zelf tegen een of meerdere van onderstaande situaties aan?

 

Dan kan beeldende therapie wellicht iets voor jou zijn.
Leeftijd doet er niet toe, je kunt op elke leeftijd tegen bepaalde zaken aanlopen en beeldende therapie kan voor bijna iedereen een positieve bijdrage leveren.
Ik werk met kinderen, jongeren en volwassenen (vanaf 8 jaar). 
Misschien loop jij of je kind tegen iets aan dat niet hierboven genoemd staat. Tijdens een vrijblijvend gesprek kunnen we beoordelen of ik misschien toch iets voor je kan betekenen. 
Wellicht vind je het fijn om dit eerst met je huisarts of psycholoog/behandelaar te bespreken, dat raad ik je zeker aan. Zij kunnen eventueel zorgen voor een doorverwijzing. Ook zonder doorverwijzing kun je bij mij terecht.

Om mijn therapie aanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten, maak ik gebruik van een aantal criteria:

Inclusiecriteria

Nelette van den Berg Beeldende therapie biedt beeldende therapie en ReAttach therapie aan kinderen (ontwikkelingsleeftijd vanaf 8 jaar),  jongeren en volwassenen met een veranderwens op het gebied van gedachten, gevoelens en gedrag. Zij kunnen zich vinden in het behandelperspectief van Nelette van den Berg Beeldende therapie. Dit betekent dat zorgvraag en zorgaanbod een match zijn. In de samenwerkingsrelatie ervaren cliënt en therapeut een klik.
Er is sprake van enkelvoudige basis- en/of specialistische (jeugd) GGZ.

In sommige gevallen kan het voorkomen dat Nelette van den Berg Beeldende therapie niet de juiste behandeling kan bieden. Bijvoorbeeld wanneer de zorgvraag te zwaar of te complex is, er geen sprake is van een samenwerkingsklik of wanneer een cliënt bepaald gedrag vertoont. Om deze redenen worden uitsluitingscriteria gehanteerd.

Algemene exclusiecriteria

Cliënten die Nelette van den Berg Beeldende therapie niet de zorg kan bieden die zij nodig hebben en dus niet kan plaatsen zijn:

 • Kinderen onder de 8 jaar, zij worden doorverwezen naar een speltherapeut
 • Mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking
 • Mensen met een lichamelijke en/of zintuigelijke beperking als doof zijn, blind zijn, of doofblind zijn, hetgeen beeldend werken in de weg staat. Wellicht is ReAttach therapie wel een optie, dit zal besproken moeten worden.
 • Wanneer sprake is van crisisgevoeligheid en/of florerende psychoses. Nelette van den Berg Beeldende therapie biedt geen 24 uurs bereikbaarheid of crisisdienst. Indien er sprake is van een spoedgeval kunt u het beste contact opnemen met de huisarts, de huisartsenpoli, spoed voor jeugd, etc.
 • Cliënten met ernstige verslavingsproblematiek. Zij worden doorverwezen naar VNN
 • Cliënten bij wie het aanreiken of toedienen van medicatie noodzakelijk is
 • Cliënten met totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon
 • Cliënten met agressie problemen, delict gedrag of seksueel ongewenste gedragingen die onveilig zijn voor de andere cliënten en/of de therapeut
 • Het verlenen van onvrijwillige zorg (zoals gedefinieerd in de Wet zorg en dwang en Wet verplichte GGZ)
 • Cliënten met een langdurige psychiatrische voorgeschiedenis
 • Ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.

Wat als de situatie tussentijds veranderd?

De situatie van cliënten kan veranderen op het moment dat ze bij Nelette van den Berg Beeldende therapie in zorg zijn. Wanneer cliënten op basis van deze exclusiecriteria uitgesloten zouden moeten worden van onze zorg, gaat Nelette van den Berg Beeldende therapie samen met de cliënt en diens vertegenwoordiger op zoek naar een plek waar de gewenste zorg voor de cliënt wel geboden kan worden.