Tarieven

Met ingang van 1 januari 2023 gelden de volgende tarieven:

 • Kennismakingsgesprek (30-60 minuten)                    gratis en vrijblijvend
 • Intakegesprek (45 minuten)                                        € 63,- 
 • Beeldende therapie per sessie (60 minuten)              € 83,-
 • ReAttach per sessie (60 minuten)                              € 83,-

 • Evaluatiegesprek/oudergesprek (45 minuten)            € 63,-
 • Verslag (op verzoek)                                                   € 83,-

Vergoedingen

In veel gevallen kan beeldende therapie vergoed worden. Hieronder staan diverse links met meer informatie.

Vaktherapie voor kinderen en jongeren tot 18 jaar via Jeugdwet

Omdat ik samenwerk met Mindcare Assen, KleurSpel in Groningen en Centrum Onderwijsondersteuning en Begeleiding in Emmen, kan voor kinderen en jongeren tot 18 jaar vergoeding worden aangevraagd vanuit de Jeugdwet. Hiervoor is een doorverwijzing van de huisarts of het CJG voldoende. Met deze doorverwijzing zal een overeenkomst worden gesloten met een van bovengenoemde bedrijven, waarbij de therapie door mij zal worden uitgevoerd. Mindcare, KleurSpel en COB hebben contracten met gemeenten in Groningen, Friesland en Drenthe en daardoor is vergoeding vanuit de Jeugdwet veelal mogelijk. Voor meer informatie over jeugdzorg zie Jeugdwet.

Vaktherapie voor volwassenen vanuit de GGZ (basisverzekering)

Vaktherapie (beeldende therapie) wordt in sommige gevallen vanuit de basis zorgverzekering vergoed onder de noemer Basis of Specialistische geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Soms kan de zorg ook vanuit een persoonsgebonden budget (pgb) worden vergoed. Informeer bij de zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

Vaktherapie vanuit de aanvullende verzekering

Veel zorgverzekeraars vergoeden beeldende therapie vanuit de aanvullende zorgverzekering. De vergoeding valt onder 'alternatieve/complementaire geneeswijze' of 'alternatieve zorg'.
Via onderstaande link worden alle zorgverzekeraars zichtbaar die beeldende therapie vergoeden, onder de overkoepelende naam vaktherapie: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie.
In 2022 vergoeden de volgende zorgverzekeraars beeldende therapie van bij de FVB aangesloten therapeuten:

 • Aevitae
 • De Friesland Zorgverzekeraar
 • ONVZ
 • Pro Life
 • VvAa
 • Zilveren Kruis.

Je kunt nog tot eind januari 2023 overstappen naar een van deze zorgverzekeraars om via de aanvullende verzekering voor (deel-)vergoeding in aanmerking te komen.
Informeer bij de zorgverzekeraar of vaktherapie (beeldende therapie) inderdaad vergoed wordt.

Psychologische zorg via een andere zorgwet

Vergoeding van psychologische zorg  kan soms plaatsvinden via de huisarts of een andere zorgwet, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of via een PGB. Neem hiervoor contact op met de huisarts en de gemeente. 

Het is verstandig om voor specifieke vergoedingen van bepaalde soorten psychologische zorg eerst contact op te nemen met de eigen zorgverzekeraar en/of de polisvoorwaarden te raadplegen.