Hoe gaat het in zijn werk?

  • We starten met een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek
  • Als de beeldende therapie en/of ReAttach therapie je aanspreekt en aansluit bij wat je voor ogen hebt, houden we vervolgens een intakegesprek waarin we onder andere jouw persoonlijke doelen opstellen
  • Je gaat aan de slag met gerichte opdrachten en thema’s
  • De materialen, gereedschappen en technieken worden specifiek op jou afgestemd
  • Aan het eind van iedere sessie bespreken we wat je hebt gemaakt en wat je bent tegengekomen
  • Periodiek bespreken we de voortgang.

Een doorverwijzing van de huisarts of psycholoog is niet noodzakelijk om beeldende therapie te krijgen. 

Omdat ik lid ben van Zorgkracht 12 en samenwerk met Mindcare Assen, KleurSpel in Groningen en Centrum Onderwijsondersteuning en Begeleiding in Emmen, kan voor kinderen en jongeren tot 18 jaar vergoeding van de beeldende therapie worden aangevraagd vanuit de Jeugdwet. Hiervoor is een doorverwijzing van de huisarts, behandelaar of het CJG voldoende. Zorgkracht 12 heeft contracten met onder andere de Groninger gemeenten. De andere bedrijven waarmee ik samenwerk, hebben contracten met gemeenten in Groningen, Friesland en Drenthe en daardoor is vergoeding vanuit de Jeugdwet vaak mogelijk. 

Mogelijke doelen

Beeldende therapie is gericht op het verhelpen van klachten en het beter leren omgaan met situaties. Het maakt je weerbaarder.

Bij beeldende therapie leer je jezelf beter kennen. Hierdoor ontdek je, naast de dingen die je lastig vindt, mogelijk eigenschappen waarvan je niet bewust was en die je misschien zelfs als positief ervaart. Je zelfinzicht wordt vergroot, zowel bewust als onbewust. Hierdoor kun je werken aan persoonlijke doelen op bijvoorbeeld de volgende gebieden:

  • Versterken van het zelfbeeld (inzicht in wie je bent, wat je kunt en wat je wil, vergroten van zelfvertrouwen, je sterke kanten ontdekken, meer kennis van en beter leren omgaan met eigen diagnose)
  • Omgaan met emoties (uiten van emoties, verwerken van ervaringen, regie over eigen gedachten, gevoelens en gedrag)
  • Oefenen in ander gedrag (controle loslaten, ontspanning ervaren, milder zijn voor jezelf, creëren van structuur, concentratie en doorzettingsvermogen vergroten, beter omgaan met tegenslagen, ervaren hoe je zelf problemen kunt aanpakken, nieuw gedrag en vaardigheden oefenen)
  • Sociaal functioneren (beter functioneren in sociale situaties, sociale contacten kunnen aangaan en onderhouden, samenwerken, assertief zijn, wensen en behoeften duidelijk kunnen maken, herkennen en aangeven van grenzen).