Na het verlies van een dierbare komen er veel gevoelens op je af.
In het dagelijks leven gun je jezelf misschien niet de ruimte om stil te staan bij het verlies.

 We bieden je daarom een rouwverlichtingscursus aan bestaande uit 12 bijeenkomsten.
Hier kun je op je eigen manier stilstaan bij het overlijden van jouw dierbare. 
De cursus is gebaseerd op de methode

Op zoek naar RouwVerlichting* 

Het bijzondere van de cursus ‘Op zoek naar RouwVerlichting’ is de combinatie van verbale en beeldende (creatieve) werkvormen. Het is een afwisseling van praten en doen, in werkvormen die op elkaar aansluiten.
We luisteren naar muziek, maken gebruik van gedichten en rituelen, delen ervaringen en er is altijd een creatief onderdeel.

Je gaat op zoek naar een troostrijk, steunend of positief aspect binnen het thema van elke bijeenkomst.
Dit gevoel wordt op een creatieve manier vastgelegd. Je maakt een zichtbare en tastbare herinnering.
Dit beeldende werk kan jou thuis tot steun zijn. Ook kan het aanleiding geven om met anderen over
jouw dierbare te praten.
De beeldende werkvormen worden op zo’n manier aangeboden dat iedereen deel kan nemen.
Je hoeft dus niet over creatieve vaardigheden te beschikken.

Lotgenotencontact is erg belangrijk tijdens deze cursus. Al snel hebben deelnemers het gevoel elkaar goed te kennen. Een vertrouwde en veilige sfeer vinden wij erg belangrijk. Je bepaalt zelf wat je met anderen wilt delen.
We werken in kleine groepen van maximaal 6 personen.

 

*Gebaseerd op ‘Op zoek naar RouwVerlichting’ van Marlène Raaijmakers en Anita de Gouw.

 

***
Deelnemers geven vaak aan dat deze cursus minder zwaar is dan verwacht.
Dit heeft waarschijnlijk te maken met de afwisselende werkvormen.
***

 

Deze bijeenkomsten worden begeleid door
Annet Mulder
 GGZ Verpleegkundige, POH GGZ en
Nelette van den Berg Geregistreerd beeldend therapeut

Annet Mulder
heeft een jarenlange ervaring als
GGZ Verpleegkundige en POH GGZ.
Daarnaast heeft ze een eigen praktijk
Gezien door jezelf in Norg.

Nelette van den Berg
is sinds 2019 geregistreerd beeldend therapeut en sinds 2022 geregistreerd ReAttach therapeut. 

Annet en Nelette kennen elkaar ruim 6 jaar.
Ze hebben dezelfde visie over wat het beste werkt
in psychische hulpverlening:
Minder praten, meer doen en ervaren’.