Missie en visie

Vanuit mijn eigen praktijk Nelette van den Berg Beeldende therapie bied ik ervaringsgerichte therapie voor kinderen, jongeren en volwassenen in Leek en omgeving
in de vorm van beeldende therapie en ReAttach therapie.

Er zijn veel mensen, van jong tot oud, die kampen met psychische en/of sociaalemotionele problemen.
Dit kan veroorzaakt zijn door gebeurtenissen uit het verleden, maar ook door de huidige situatie waarin iemand zich bevindt. Wanneer het niet lukt om hier zelf uit te komen, kan
beeldende therapie en/of ReAttach therapie een positieve bijdrage leveren aan het persoonlijk welbevinden en weerbaarheid geven voor de toekomst.
Het hebben van een diagnose is niet noodzakelijk,
omdat simpelweg niet alle problemen en/of belemmeringen zijn te labelen.
Iedereen is uniek en daardoor bijzonder.

Kernwaarden

Laagdrempelig en toegankelijk
Persoonlijke benadering in een uitnodigende lichte praktijkruimte waarin de cliënt zich veilig en vrij kan bewegen en ontwikkelen.

Afgestemd op de persoonlijke individuele hulpvraag en doelen
Iedere cliënt krijgt een uniek behandeltraject passend bij zijn of haar eigen hulpvraag en ontwikkeltempo door gebruikmaking van (een combinatie van) verschillende behandelmethoden.

‘Je moet het wel zelf doen, maar gelukkig niet alleen’
Begeleiding bij zelfonderzoek, acceptatie van wat ‘is’, ontdekken en ervaren van nieuwe mogelijkheden, doorbreken van bestaande patronen, ontwikkelen van veerkracht en zelfontplooiing.

Iedereen is uniek en daardoor bijzonder: Wie ben jij?
Alles wat je ervaart, mag er zijn.
Vergroten van zelfinzicht, zelfacceptatie en zelfbewust in het leven kunnen staan.

Jezelf beter leren kennen en regie krijgen over je eigen gedachten, gevoelens en gedrag
Zichtbaar maken van wat er zich van binnen afspeelt, woorden leren geven aan wat er ervaren wordt, emoties, behoeften, wensen en grenzen herkennen, erkennen en hiernaar kunnen handelen.

Vertrouwen, veiligheid, respect en openheid
Open en eerlijke communicatie.
Regelmatige afstemming met direct betrokkenen van de jeugdige, zoals ouder(s)/verzorger(s), school, gemeente, (regie-)behandelaar, altijd in overleg en met toestemming.
Signaleringsfunctie met betrekking tot veiligheid van cliënt en de mensen om hem of haar heen.

Kwalitatief hoogwaardige zorg vanuit het motto: ‘Je bent nooit uitgeleerd, gelukkig maar!’
Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Beeldende Therapie (NVBT) en de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB).
Ingeschreven in het Register Vaktherapie en het Register van ReAttach therapeuten.
Regelmatige bij- en nascholing, supervisie en intervisie, overleg met collega-behandelaren, inspelen op ontwikkelingen met betrekking tot vakgebied, maatschappelijke en GGZ-/Jeugdzorg specifieke ontwikkelingen en zelfreflectie.